23 oktober 2022 - Bekendmaking

300.000 euro verdeeld over 38 projecten bij eerste Maastrichtse burgerbegroting

38 projecten worden het komende jaar uitgevoerd met behulp van de Maastrichtse Burgerbegroting. Tot dat besluit kwamen 175 inwoners vanmiddag in de Muziekgieterij. 27 projecten haalden de eindstreep niet. De gekozen projecten richten zich op het verder vergroenen van de stad en op het stimuleren van verbinding, ontmoeting en participatie in de wijken. De projectindieners moeten hun voorstel binnen een jaar uitvoeren.

Trots op resultaat

“De Maastrichtse inwoners mogen trots zijn op dit resultaat,” aldus wethouder voor burgerparticipatie Manon Fokke. “Toen we een jaar geleden begonnen, lag de besteding van het geld nog helemaal open. Inwoners zijn steeds samen tot keuzes gekomen. Door goed te luisteren en echt het gesprek met elkaar aan te gaan. Ik ben ontzettend blij met de energie en betrokkenheid bij deze eerste editie.”

Blauwdruk Limburgse gemeenten

Ook gedeputeerde Madeleine van Toorenburg van de Provincie Limburg, voor de helft financier van de eerste Maastrichtse burgerbegroting, is tevreden: “We hebben een bijdrage geleverd aan in dit experiment, om te onderzoeken of deze vorm van rechtstreekse burgerparticipatie een blauwdruk zou kunnen opleveren voor andere Limburgse gemeenten. Die potentie is er zeer zeker. Een burgerbegroting levert niet alleen concrete verbeteringen in wijken op, maar versterkt ook de sociale cohesie en stimuleert eigenaarschap en zelfsturing bij inwoners.” 

Burgerbegroting Maastricht gaat door!

De Maastrichtse burgerbegroting wordt de komende jaren voortgezet en uitgebouwd. In april volgend jaar start de tweede editie.

Wethouder Fokke: “Met de burgerbegroting kun je echt verschil maken in jouw wijk of buurt. De projecten op de verschillende plekken in de stad zullen dat de komende tijd zichtbaar maken. We gaan de eerste editie evalueren. Wat ging goed en kan nog beter. Aan de hand daarvan starten we een nieuwe editie. Ik hoop dat dan nog meer inwoners mee gaan doen. Ik zie er in elk geval erg naar uit.”

Uitvoeringsfase

In onderstaand overzicht staan de projecten genoemd per thema die de uitvoeringsfase ingaan

Gekozen projecten voor thema: nieuwe ontmoetingsplekken en/of -activiteiten in gebouwen of in de openbare ruimte

Gekozen projecten voor thema: iedereen doet mee/stimuleren participatie

Projectnaam Projectbudget Aantal stemmen
Speel- en buurtplezier Heugemerveld   € 3.250 18
Traplift voor alle senioren met MS of Parkinson   € 9.250 17
Big Volunteer Days   € 26.000 16
Zoek de spanning!   € 550 15
Water Pas   € 2.000 15

Gekozen projecten voor thema: verbindende activiteiten (tegen eenzaamheid)

Gekozen projecten voor thema: vergroenen

Projectnaam Projectbudget Aantal stemmen
Een waterpomp voor de spelende mens en bloeiende natuur   €          6.400 20
Groentetuin Pottenberg   €          2.500 18
Voortzetting kippenren Mariaberg   €          2.500 17
Standpijp in de buurttuin   €          3.090 16
Domweg gelukkig in de Demertstraat   €          9.815 12
Stenen brug of vergroende bloemenbrug?   €        13.200 10
Educatie op locatie: voorstel voor een biodiverser en groener Campagne  €          2.500 9
Loop!  €          8.600 8
Groenvoorziening voor Martin Lamkincour plein  €          1.000 7
Bloemenbuurttuin Mariaberg   €        38.340 5
Vergroening hondenuitlaatpost   €          7.600 1

Gekozen projecten voor thema: leegstand

Projectnaam Projectbudget
Vrijhaven € 15.000