11 oktober 2021 - Bekendmaking

Deeluitslag ronde 1 bij Het Ruweel

De vierde en laatste deeluitslag van Burgerbegroting Maastricht 2021 is bekend.

Zondagmiddag 10 oktober organiseerden we het vierde event van ronde 1 bij Het Ruweel. Een spannende middag, want voor de laatste keer zijn favoriete thema’s gekozen.

Officiële deeluitslag zondag 10 oktober

Vergroenen van parken en straten en nieuwe ontmoetingsplekken en/of -activiteiten in gebouwen of in de openbare ruimte kwamen uit de bus als belangrijkste thema’s.

Ook werden de thema’s: buurtactiviteiten, activiteiten (tegen eenzaamheid), community arts/samen kunst maken, vergroenen, natuur en soortenrijkdom (tijdelijke parken), sporten, veiliger en gezonder maken van buurten en herinrichting van straten en pleinen hoog gewaardeerd.

Ronde 1 van Burgerbegroting Maastricht in Het Ruweel
Ronde 1 van Burgerbegroting Maastricht in Het Ruweel
Ronde 1 van Burgerbegroting Maastricht in Het Ruweel
Ronde 1 van Burgerbegroting Maastricht in Het Ruweel
Ronde 1 van Burgerbegroting Maastricht in Het Ruweel
Ronde 1 van Burgerbegroting Maastricht in Het Ruweel
Ronde 1 van Burgerbegroting Maastricht in Het Ruweel

Totaaluitslag ronde 1

Tijdens vier events in Athos, MTB, Amyerhoof en Het Ruweel zijn favoriete thema’s gekozen. Welke vijf thema’s zijn gekozen en gaan door naar de volgende ronde?

Totaaluitslag bekijken

Geld verdelen in ronde 2

In ronde 2 staat het samen verdelen van 300.000 euro over de gekozen thema's centraal. Jij bent aan zet! Er worden tijdens ronde 2, twee events op verschillende plekken in de stad georganiseerd.