26 april 2023 - Nieuws

10 thema’s Burgerbegroting Maastricht bekend

De 10 thema’s die tijdens Burgerbegroting Maastricht 2023-2024 centraal staan, zijn gekozen! Tijdens ronde 1 kozen enthousiaste deelnemers samen hun favoriete thema’s. We kijken terug op 4 mooie events. Alle deeluitslagen zijn bij elkaar opgeteld en vormen de einduitslag. Er waren 5 thema’s die na de 4 events hetzelfde aantal stemmen kregen. Daarvan konden 3 thema’s meegenomen worden in de einduitslag. Die 3 thema’s werden beslist door middel van loting.  

Thema’s Burgerbegroting Maastricht 2023-2024 

De gekozen thema’s die de definitieve einduitslag vormen, zijn:

 1. Activiteiten voor verbinden en ontmoeten in de buurt
 2. Vergroenen van parken en straten
 3. Zorg voor elkaar
 4. Toekomstbestendig verenigingsleven
 5. Aantrekkelijke straten en pleinen
 6. Kunst en cultuur op straat en pleinen
 7. Sport- en speelplekken in eigen buurt
 8. Ondersteuning buurtcultuurplekken, broedplaatsen, ateliers
 9. Iedereen doet mee
 10. Stadslandbouw en volkstuinieren

Ronde 2: geld verdelen

Op naar ronde 2! Tijdens ronde 2 wordt het beschikbare geld, 750.000 euro, verdeeld over de 10 gekozen thema’s. Je bent van harte welkom bij een van de events op:

 • Woensdag 14 juni, 18.30 – 21.00 uur, Brandweerkantine, Capucijnenstraat 21.
 • Zondag 18 juni, 14.00 – 16.30 uur, Businesslounge De Geusselt, Geusseltweg 11.

Laat weten wat jij belangrijk vindt voor onze stad of je eigen wijk.

Concrete projecten en stemmen

Tijdens ronde 3 (18 juni t/m november) kun je ideeën en concrete projecten indienen die passen bij het thema en budget dat is toegewezen aan de thema’s. In december 2023 is ronde 4. Dan wordt gestemd en samen besloten welke projecten gerealiseerd worden.

Actuele informatie vind je altijd op de website en onze Facebookpagina.

een vrouw die rechtstaat en voor mensen die aan een tafel zitten een grote zachte dobbelsteen werpt
mensen aan een tafel