8 juni 2022 - Persbericht

Einde indienperiode projecten Burgerbegroting Maastricht 2022

Ronde 3 van de burgerbegroting zit erop! Van 22 april tot en met 6 juni konden initiatiefnemers projecten indienen. In totaal zijn er 113 projectvoorstellen ingediend.

Projecten Burgerbegroting Maastricht 2022

Inloopmomenten

Tijdens de indienperiode organiseerden we op vier plekken in de stad inloopmomenten om initiatiefnemers te helpen bij het indienen van hun idee. Per inloopmoment spraken we gemiddeld 10 initiatiefnemers.

inloopmoment burgerbegroting
inloopmoment burgerbegroting

Verdere verloop ronde 3

Van 6 juni tot en met 31 augustus gaan we met alle initiatiefnemers in gesprek over de ingediende voorstellen. Daar waar nodig worden de voorstellen verder aangevuld of aangescherpt.

Ook worden tijdens deze periode alle ingediende bekeken door collega’s binnen de gemeente. Begin oktober toetst het college of de projecten voldoen aan de criteria uit artikel 6 van het burgerbegroting reglement. Daarna wordt de definitieve lijst met projecten bekend gemaakt via de website.

Ingediende projecten bekijken

Projecten kiezen tijdens ronde 4

Op zondag 23 oktober 2022 vindt het feestelijke slotevent plaats in de Muziekgieterij. Tijdens deze middag kiezen de aanwezigen per thema welke projecten worden uitgevoerd.