12 oktober 2022 - Persbericht

Inwoners beslissen over 300.000 euro en 65 projecten

Op zondag 23 oktober komt de eerste Maastrichtse burgerbegroting tot een einde. Tijdens het slotevent in de Muziekgieterij (13.00 – 18.00 uur) beslissen inwoners over de besteding van 300.000 euro. Het geld kan worden toegekend aan 65 projecten, die door inwoners zelf werden bedacht en ingediend. Eerder kozen Maastrichtenaren al vijf thema’s waarbij de projectvoorstellen moesten aansluiten en kenden ze voor elk thema een budget toe. Welke van de 65 projecten geld krijgt en kan worden uitgevoerd, bepalen de inwoners samen tijdens het slotevent.

Wethouder Manon Fokke: “We zijn overweldigd door het enthousiasme en de betrokkenheid van inwoners bij deze eerste editie. Dit experiment smaakt naar meer. Daarom zetten we Burgerbegroting Maastricht de komende jaren voort en bouwen we de organisatie en het budget verder uit.”

Ronde 3: projecten indienen

In juli en augustus van dit jaar dienden inwoners 113 projectvoorstellen in. 23 projecten bleken niet uitvoerbaar, 25 indieners besloten om verschillende redenen (te weinig draagvlak binnen de buurt, indiener had zelf geen tijd om het projectvoorstel verder uit te werken of omdat besloten werd om meerdere projectvoorstellen verder uit te werken onder één aanvraag) om hun voorstel in te trekken. 65 projectenvoorstellen zijn uitvoerbaar. Het college heeft besloten deze 65 voorstellen door te laten gaan naar ronde 4. De projecten voor ronde 4 zijn te vinden op de website www.burgerbegrotingmaastricht.nl

Onderstaand in een tabel de vijf thema’s, het beschikbare budget, de ingediende projecten en het totaalbudget.

Thema Themabudget Aantal projecten door naar ronde 4 Totaal budget projecten door naar ronde 4
Nieuwe ontmoetingsplekken of activiteiten € 83.750 20 € 213.182,18
Verbindende activiteiten € 63.750 21 € 125.772,50
Iedereen doet mee € 41.750 10 € 81.549,50
Leegstand en lege terreinen € 15.000 1 € 15.000
Vergroenen van parken en straten € 95.750 13 € 146.045
Totaal € 300.000 65 € 581.549,18

Thema leegstand

Voor het thema leegstand is slechts één haalbaar en uitvoerbaar project ingediend (budget: 15.000 euro). Het college heeft besloten het restant van het budget van dit thema evenredig te verdelen over de andere vier thema’s (zie tabel). De vier themabudgetten worden daarmee elk met 3750 euro verhoogd. 

Ronde 4: slotevent

Op 23 oktober kan er tijdens het slotevent (13.00 – 18.00 uur, Muziekgieterij) worden gestemd op de verschillende projecten. Aanmelden voor de bijeenkomst is verplicht. Bij te veel aanmeldingen worden deelnemers (uit)geloot.

Doe mee

Vervolg 

Alle projecten krijgen één aanspreekpunt bij de gemeente. De projecten die worden gekozen, moeten binnen een jaar worden uitgevoerd. In 2023 krijgt de Maastrichtse burgerbegroting een vervolg. Wanneer de tweede editie van start gaat, wordt aangekondigd via de website.