22 april 2022 - Persbericht

Projectenronde Burgerbegroting Maastricht van start

Een goed idee voor jouw wijk? Een buurtbarbecue, meer groen of een nieuwe wijkontmoetingsplek? Vanaf vandaag tot 6 juni kan je een idee of project indienen voor Burgerbegroting Maastricht. Tijdens 2 rondes en 6 events kozen inwoners samen 5 thema’s en verdeelden ze het geld over de gekozen thema’s. Projecten moeten passen binnen een van deze thema’s en het toegekende budget en ten goede komen aan inwoners van Maastricht. Indienen van een idee of project kan via de website of tijdens vier inloopmomenten op diverse plekken in de stad.

5 thema’s en budget

De vijf thema’s van de Burgerbegroting Maastricht zijn:

  • Vergroenen van parken en straten. € 92.000,-
  • Nieuwe ontmoetingsplekken en/of -activiteiten in gebouwen of in de openbare ruimte € 80.000,-
  • Verbindende activiteiten (tegen eenzaamheid) € 60.000,-
  • Iedereen doet mee/stimuleren participatie € 38.000,-
  • Leegstand en lege terreinen € 30.000,-

Inloopmomenten

Team Burgerbegroting Maastricht staat klaar om je te helpen bij het indienen of je vragen te beantwoorden.

  • Zaterdag 14 mei, 14.00 – 17.00 uur, Koffiehuis Heegeneerke
  • Dinsdag 17 mei, 11.00 – 14.00 uur, SSC-Maastricht University
  • Maandag 23 mei, 10.00 – 13.00 uur, Buurtbrok Malpertuis
  • Dinsdag 31 mei, 16.00 – 19.00 uur, Centre Céramique

Inloopmomenten & data

Ronde 2 van Burgerbegroting Maastricht in De Brandweerkantine
Ronde 2 van Burgerbegroting Maastricht in De Brandweerkantine
Ronde 2 van Burgerbegroting Maastricht in De Brandweerkantine
Ronde 2 van Burgerbegroting Maastricht in De Brandweerkantine
Ronde 2 van Burgerbegroting Maastricht in De Brandweerkantine
Ronde 2 van Burgerbegroting Maastricht in De Brandweerkantine
Ronde 2 van Burgerbegroting Maastricht in De Brandweerkantine
Ronde 2 van Burgerbegroting Maastricht in De Brandweerkantine
Ronde 2 van Burgerbegroting Maastricht in De Brandweerkantine

Indienen idee of project

Indienen van ideeën of projecten kan via de website. Meer weten over de Burgerbegroting? Bellen 043 350 47 47 of mail burgerbegroting [at] maastricht.nl (burgerbegroting[at]maastricht[dot]nl).

Indienen van idee

Ronde 4

Voordat inwoners kunnen stemmen, worden de ingediende projecten door de gemeente nagekeken. Zijn ze compleet en uitvoerbaar? Mogen ze (wettelijk) en passen ze in het gebied (ruimtelijk)? Na toetsing tijdens de zomermaanden, gaan de projecten in augustus door naar ronde 4. Deze ronde vindt plaats op 23 oktober in de Muziekgieterij. Tijdens een feestelijke afsluiter beslissen inwoners dan zelf welke projecten doorgaan en worden gerealiseerd.