Barbecue voor het Hoolhoes

Op de grens van de twee buurten Limmel en Nazareth is het nieuwe centrum Hoolhoes ontstaan. Dit project wil een barbecue organiseren voor bewoners van de nieuwe appartementen. 

Details project

  • Ingediend door: Bewonerscommissie Limmel
  • Thema: nieuwe ontmoetingsplekken en/of –activiteiten in gebouwen of in de openbare ruimte
  • Wijk: Maastricht-Noord

Waar in Maastricht vindt het idee plaats?

Kaartgegevens als tekst

  • Het middelpunt van de buurten Limmel en Nazareth. Masadastraat, Hoolhoes.

Projectbudget

€ 2.150,00

Doel van dit project

Saamhorigheid bevorderen tussen de bewoners van de Bijbelbuurt.