Barbecue voor het Hoolhoes

We willen een barbecue organiseren voor de mensen van de nieuwe appartementen. Op de grens van de twee buurten Limmel en Nazareth is het nieuwe centrum Hoolhoes ontstaan. Wij betrekken de bewoners uit de Bijbelbuurt naar de Masadastraat.

Details project

  • Ingediend door: Bewonerscomissie Limmel
  • Thema: nieuwe ontmoetingsplekken en/of –activiteiten in gebouwen of in de openbare ruimte
  • Wijk: Maastricht-Noordoost

Waar in Maastricht vindt het idee plaats?

Het middelpunt van de buurten Limmel en Nazareth. Mosadastraat, Hoolhoes.

Doel van dit project

Saamhorigheid. De mensen uit gezinswoningen, bewoners van de bijbelbuurt, mantelzorgers en de rest samen laten wonen in Limmel.