#120.jpg

Bataviaplantsoen: een ontmoetingsplek voor jong en oud

Op het Bataviaplantsoen zijn al voorzieningen voor de allerkleinsten met hun ouders (speeltuin met bankjes) en voor de jeugd (voetbalveld). Inwoners van Trichterveld willen dit uitbreiden met 2 gezamenlijke jeu de boules banen en gevarieerde beplanting voor ouderen en de ‘groene’ buurtbewoners.

Details project

  • Ingediend door: Imke Nabben
  • Thema: activiteiten voor verbinden en ontmoeten in de buurt
  • Stadsdeel: Maastricht West

Projectbudget

€ 11.990,00