De Sociale Barbecue

De Sociale Barbecue

Stichting Buurtnetwerk Wittevrouwenveld wil een barbecue organiseren in het voor- en najaar voor bezoekers van de voedselbank Wyckerpoort en hun families. Doel is een kosteloos gezellig en culinair uitstapje, maar vooral het bevorderen van contact tussen mensen die de voedselbank bezoeken. Ook organiseert het Buurtnetwerk een markt met informatie van maatschappelijke hulpverlenende instanties.

Details project

  • Ingediend door: Imco Goudswaard
  • Thema: iedereen doet mee
  • Stadsdeel: Maastricht Oost

Projectbudget

€ 3.520,00