De spelregels

Voor Burgerbegroting Maastricht gelden een aantal spelregels. Zo weet jij wat je kunt verwachten en wat er van jou gevraagd wordt. Je leest er een aantal op deze pagina. Een volledig overzicht vind je in het algemeen reglement. Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op. 

 • Een projectvoorstel kan zowel door ‘een natuurlijk persoon’ (een mens oftewel een privépersoon) als een rechtspersoon (een organisatie, zoals een vereniging of stichting) worden ingeleverd. Dit noemen we in beide gevallen de initiatiefnemers. Het maakt niet uit hoe oud je bent of waar je woont. Als je maar een tof idee hebt waar inwoners van Maastricht voordeel van hebben en dat past binnen 1 van de vastgestelde thema’s. 

 • Voor de 3e editie – Burgerbegroting Maastricht 2024 – kun je van 19 augustus tot en met 15 september 2024 een projectvoorstel indienen. 

 • We verwachten dat een initiatiefnemer zorgt voor het uitwerken van een idee tot projectvoorstel én het project zelf uitvoert. Soms kan ervoor gekozen worden dat de gemeente of een 3e partij het project uitvoert, maar dit is een uitzondering en altijd in overleg. 

 • In 2024 kunnen initiatiefnemers hun projectvoorstel opsturen via een formulier in het nieuwe digitale subsidieloket van Gemeente Maastricht. Een link naar het projectformulier vind je vanaf 19 augustus 2024 op de pagina 'Een projectplan indienen'. Hiervoor log je in met DigiD. Heb je vragen hierover? Stuur een e-mail naar subsidieloket [at] maastricht.nl (subsidieloket[at]maastricht[dot]nl) of bel 14 043. 

  Stuur je namens een organisatie een projectvoorstel in? Log dan in met eHerkenning, betrouwbaarheidsniveau 3. Heb je betrouwbaarheidsniveau 3 nog niet aangevraagd? Vraag deze dan op tijd aan via www.eherkenning.nl. De aanvraag kan tot 2 weken duren. 

  • Het project past binnen 1 van de 4 thema’s;
  • Het project komt ten goede aan de inwoners van Maastricht;
  • Het project vindt plaats binnen de gemeentegrenzen van Maastricht en het komt overeen met wat de gemeente mag, wil en moet doen;
  • Het project vindt plaats in de openbare ruimte of op privéterrein met een openbaar karakter, met schriftelijke toestemming van de eigenaar (tenzij de initiatiefnemer zelf de eigenaar is). Bij het ontbreken van deze toestemming kan het projectvoorstel niet in behandeling genomen worden; 
  • Het project is voor iedereen vrij toegankelijk. In het geval van projecten voor een kleine en/of besloten groep moet deze uitzondering naar het oordeel van het college overtuigend uitgelegd  worden;
  • Het project betreft een nieuwe activiteit of extra aanbod met extra waarde voor inwoners. Het mag niet hetzelfde zijn als een eerder Burgerbegroting project.
  • Het benodigde projectbudget mag maximaal 50% van het themabudget bedragen, tot een maximum van €100.000 euro; 
  • Het project kan binnen 12 maanden na financiële bijdrage uit Burgerbegroting Maastricht uitgevoerd worden. 
  • Het project bevat minimaal de volgende zaken: een beschrijving van hoe het initiatief bijdraagt aan 1 van de thema’s van deze editie, een plan van aanpak, een planning en een begroting. 
 • Elke persoon of organisatie mag per editie maximaal 3 projecten indienen.

 • Bij Burgerbegroting Maastricht maak je je eigen keuzes en beslissingen. Wel toetst de gemeente ingeleverde projectvoorstellen. Past het plan binnen de wet? Kan het project binnen een jaar worden uitgevoerd? En staan ze niet recht tegenover ontwikkelingen die al in gang zijn gezet? Initiatiefnemers krijgen een definitief advies over of het project goed uit te voeren is. Projecten die een positief advies krijgen, gaan door naar ronde 3 (waarin we projecten kiezen). Samen met andere inwoners van de stad ga je in gesprek over wat jullie goede ideeën vinden en welke projecten uitgevoerd worden. 

 • Burgerbegroting Maastricht ondersteunt geen projecten die overwegend commercieel, politiek en/of religieus zijn of bedoeld lijken te zijn om geld te verdienen. Ook projecten die al of op een andere manier subsidie of financiering krijgen van Gemeente Maastricht, of fondsenweving en/of verkoop tot doel hebben worden niet in behandeling genomen. Lees hier meer over in het algemeen reglement, artikel 5. 

 • Tijdens ronde 3 kiezen inwoners van Maastricht welke projecten uitgevoerd gaan worden. Dit gebeurt tijdens een online stemronde en met een fysiek slotevent. Projecten moeten binnen 12 maanden na de financiële bijdrage uit Burgerbegroting Maastricht uitgevoerd worden. 

 • Draagvlak is belangrijk bij een nieuw project. Dit betekent dat veel mensen het idee steunen en het ermee eens zijn. De initiatiefnemer levert een ‘draagvlakverkenning’ aan als het project in de openbare ruimte is en duidelijk effect op omwonenden en/of gebruikers heeft. Een draagvlakverkenning geeft inzicht in de steun die jouw project wel of niet heeft in de buurt. Vooral de direct omwonenden zijn belangrijk. Onder het kopje Downloads kun je het document ‘Overzicht draagvlak in de buurt’ downloaden. Dit kun je in laten vullen om te zien welke direct omwonenden positief, neutraal en negatief tegenover jouw projectvoorstel staan. Het ingevulde document voeg je toe als je vanaf 19 augustus je project indient. Lees wat je zelf kunt doen en hoe je jouw omgeving bij jouw idee kunt betrekken gemeentemaastricht.nl.