Demertstraat

Domweg gelukkig in de Demertstraat

Met een groep van 10 initiatiefnemers en meer dan 20 sympathisanten willen we het leefklimaat in de karakteristieke dorpse Demertstraat verbeteren door met zoveel mogelijk buren van verschillende leeftijden en achtergrond op zoveel mogelijk verschillende plekken extra beplanting en rustplekken te realiseren en deze samen te onderhouden. We gaan jaarlijks een aantal straatwerkdagen organiseren waarin we alle werkzaamheden collectief gaan uitvoeren. Zo maken we de straat niet alleen groener en sfeervoller, maar ook koeler, schoner, veiliger, gezonder én gezelliger.

Details project

  • Ingediend door: L. Crijns
  • Thema: vergroenen van parken en straten
  • Wijk: Maastricht-Zuidoost

Waar in Maastricht vindt het idee plaats?

Kaartgegevens als tekst
  • In de Demertstraat tussen Sint Josephstraat en Demertdwarsstraat; een historisch stuk Heer waar een mix van gebouwen is te vinden (oude boerderijen, mergelhuizen, naoorlogse woningen) en een mix van mensen woont (gezinnen, woongroepen, ouderen, studenten)

Doel van dit project

  1. We willen via de aanleg van meer groen het klimaat verbeteren, hittestress en wateroverlast verminderen en fijnstof afvangen. De Demertstraat ligt in het lage natte deel van Heer. In de ondergrond ligt nog de oorspronkelijke klei en leem op grind. Planten groeien er als kool en kunnen snel schaduw bieden en overtollig regenwater opnemen. 
  2. We willen via de aanleg van rustplekken en de organisatie van onderhoudsdagen de buren  de kans bieden elkaar vaker ontmoeten. Dat gebeurde vroeger gemakkelijker, toen er nog veel huiskamercafés waren en de mensen vaak buiten voor hun huis zaten. Nu wonen er mensen van verschillende leeftijden, leefstijlen en achtergronden met ieder hun eigen bezigheden.
  3. We willen het oude landelijke karakter van de straat benadrukken. In de Demertstraat staan veel historische boerenhuizen uit de 18de en 19de eeuw met mooie kenmerken als mergel speklagen, hardstenen dorpels en bijgebouwen als stallen en puthuisjes. De straat staat al op kaarten vanaf 1850. 
  4. We willen de straat aantrekkelijker maken als wandel- en fietsroute. De Demertstraat ligt ten oosten van A2 parallel aan de Sibemaweg. Auto’s kiezen meestal de Sibemaweg als lokale noord-zuidverbinding. Fietsers, vooral scholieren, kiezen liever de Demertstraat. Wandelaars, m.n. OV-reizigers, gebruiken de straat als route van en naar Station Randwijck.