Demertstraat

Domweg gelukkig in de Demertstraat

Met een groep van 10 initiatiefnemers en meer dan 20 deelnemers willen buurtbewoners het leefklimaat in de karakteristieke Demertstraat verbeteren. Door met zoveel mogelijk buren op verschillende plekken extra beplanting en rustplekken te realiseren en deze samen te onderhouden.

Details project

  • Ingediend door: L. Crijns
  • Thema: vergroenen van parken en straten
  • Wijk: Maastricht-Oost

Waar in Maastricht vindt het idee plaats?

Kaartgegevens als tekst

  • In de Demertstraat tussen Sint Josephstraat en Demertdwarsstraat; een historisch stuk Heer waar een mix van gebouwen is te vinden (oude boerderijen, mergelhuizen, naoorlogse woningen) en een mix van mensen woont (gezinnen, woongroepen, ouderen, studenten)

Projectbudget

€ 9.815,00

Doel van dit project

  1. Door de aanleg van meer groen het klimaat verbeteren, hittestress en wateroverlast verminderen en fijnstof afvangen.
  2. Via de aanleg van rustplekken en de organisatie van onderhoudsdagen buren de kans geven elkaar vaker te ontmoeten.
  3. De Demertstraat aantrekkelijker maken als wandel- en fietsroute.