Educatie op locatie

Educatie op locatie: biodiverser en groener Campagne

Centraal in de wijk ligt de Winterslag, een authentieke holle weg omringd door groen. Een bijzondere biotoop met hoogstammige fruitbomen, een wilgenhut, kruipdoor & sluipdoor paadjes, 29 vogelnestkastjes, een perk in zelfbeheer met klein fruit en een wilde bloementuin. We willen de wilde begroeiing graag uitbreiden en er een groot bijenhotel plaatsen. Dan kunnen er “buitenlessen” worden gegeven voor jong en oud.

Details project

  • Ingediend door: P. van Minderhout
  • Namens stichting: Vereniging Buurtnetwerk Campagne
  • Thema: vergroenen van parken en straten
  • Wijk: Maastricht-Zuidwest

Waar in Maastricht vindt het idee plaats?

Kaartgegevens als tekst
  • Campagne, Winterslag & Emilionlaan.

Doel van dit project

Educatie op locatie voor jong en oud versterkt het bewustzijn in de wijk dat we zelf verantwoordelijk zijn voor het groen. Ook schept het verbinding tussen bewoners, leert ons meer over biodiversiteit en het bevorderen daarvan. Inspireert ook om daar nog meer voor te ondernemen, faciliteert velerlei ontmoetingen van en interacties tussen buurtbewoners. Met natuureducatie speciaal voor jongeren willen wij kinderen onbevangen de natuur laten ontdekken en een beleefwereld creëren. Dit helpt ook hun sociale vaardigheden en creativiteit te ontwikkelen.