Spelen op het Orleansplein

Een heerlijke speelplek op het Orleansplein!

In de omgeving van het Orleansplein wonen veel gezinnen met jonge kinderen. Op het plein ontbreekt een veilig en uitdagend speeltoestel. Een groep buurtbewoners wil dit veranderen en ervoor zorgen dat de kinderen kunnen spelen en ouders en bewoners elkaar kunnen ontmoeten op het Orleansplein.

Details project

  • Ingediend door: F. Muijsken
  • Thema: nieuwe ontmoetingsplekken en/of –activiteiten in gebouwen of in de openbare ruimte
  • Wijk: Maastricht-West

Waar in Maastricht vindt het idee plaats?

Kaartgegevens als tekst

  • Orleansplein

Projectbudget

€ 15.000,00

Doel van dit project

De projectindieners willen kinderen, hun ouders en andere buurtgenoten meer verbinden aan het centraal gelegen Orleansplein, zodat dit plein een logische plek wordt om te gaan spelen met elkaar. Onderhoud voor het plein wil de buurt samen met ouders, kinderen en andere buurtbewoners gaan plegen. Door te spelen, een praatje te maken en de verantwoordelijkheid te nemen voor het onderhoud zal er meer samenhang in de buurt gaan ontstaan.