Spelen op het Orleansplein

Een heerlijke speelplek op het Orleansplein!

In de omgeving van en aan het Orleansplein wonen veel gezinnen met jonge kinderen. Op het plein ontbreekt een veilig, uitdagend speeltoestel voor kinderen in de basisschool leeftijd. Een groep bevlogen buurtbewoners wil ervoor zorgen dat de kinderen heerlijk en veilig kunnen spelen op het 'eigen' Orleansplein, terwijl de ouders en andere bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Details project

  • Ingediend door: F. Muijsken
  • Thema: nieuwe ontmoetingsplekken en/of –activiteiten in gebouwen of in de openbare ruimte
  • Wijk: Maastricht-West

Waar in Maastricht vindt het idee plaats?

Kaartgegevens als tekst
  • Brusselsepoort, Orleansplein

Doel van dit project

We willen kinderen, hun ouders en andere buurtgenoten meer verbinden aan het centraal gelegen Orleansplein, zodat dit plein een logische plek wordt om te gaan spelen met elkaar. Onderhoud voor het plein wil de buurt samen met ouders, kinderen en andere buurtbewoners gaan plegen. Door te spelen, een praatje te maken en de verantwoordelijkheid te nemen voor het onderhoud zal er meer samenhang in de buurt gaan ontstaan.

De buurtbewoners hebben ruime en aantoonbare ervaring met nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen woon- en leefomgeving. 
Orleansplein: van verkeersplein naar ontmoetingsplaats!