Groenvoorveziening voor Martin Lamkincour plein

Groen­­voorziening voor Martin Lamkincour plein

Inrichten en aanplanten van de aanwezige bloembakken en groenvoorziening aan lantaarnpalen op het plein. Verder aankleden en versieren van het plein tijdens de kerstdagen, waardoor de verbinding van de aanwonende bewoners wordt gecontinueerd en versterkt. Gezien de hoge inflatie en energiekosten, inclusief huurverhogingen zijn sommige bewoners niet meer in staat deze onkosten te dragen.

Details project

  • Ingediend door: R. Gassmann
  • Thema: vergroenen van parken en straten
  • Wijk: Maastricht-Oost

Waar in Maastricht vindt het idee plaats?

Kaartgegevens als tekst
  • Amby, Martin Lamkincour.

Doel van dit project

Het continueren en onderhouden van deze groenvoorziening, bloembakken en bloemvoorziening aan lantaarnpalen. Hierdoor wordt het woongenot vergroot en zal er tussen de bewoners een sterkere verbinding plaatsvinden.