Groenvoorveziening voor Martin Lamkincour plein

Groen­­voorziening voor Martin Lamkincour plein

Dit project wil bloembakken en groen aan lantaarnpalen op het Martin Lamkincour plein vastmaken. Door het plein te versieren tijdens kerstdagen wordt de verbinding tussen bewoners versterkt. Door hoge inflatie kunnen sommige bewoners deze onkosten niet meer dragen.

Details project

  • Ingediend door: R. Gassmann
  • Thema: vergroenen van parken en straten
  • Wijk: Maastricht-Oost

Waar in Maastricht vindt het idee plaats?

Kaartgegevens als tekst

  • Amby, Martin Lamkincour.

Projectbudget

€ 1.000,00

Doel van dit project

Doorgaan met het onderhouden van deze groenvoorziening, bloembakken en bloemvoorziening aan lantaarnpalen. Hierdoor wordt het woongenot vergroot en ontstaat er tussen bewoners meer verbinding.