Pleintje van Morgen

Groene en circulaire ontmoetings- en speelplek

Het Lakenweversplein is een kale en grijze vlakte met weinig groen, speeltoestellen en banken. We staan voor grote opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, maatschappij en circulariteit. Met het Pleintje van Morgen i.c.m. meer groen kunnen wij deze opgaven aanpakken en werken aan een betere toekomst voor de stad.

Details project

  • Ingediend door:┬áS. van Waarden
  • Thema: vergroenen van parken en straten
  • Wijk: Maastricht-Centrum

Waar in Maastricht vindt het idee plaats?

Kaartgegevens als tekst
  • Lakenweversplein

Doel van dit project

  • Bewustwording over een circulaire samenleving en producten voor jong en oud.
  • Hittestress voorkomen en verkoeling in de steden.
  • Jong en oud in de buurt verbinden.