Groentetuin Pottenberg

Groentetuin Pottenberg

In Pottenberg bij de Romein is een start gemaakt om een groentetuin met de buurt te beheren grenzend aan het Van de Vennepark. Met de bijdrage kan deze groentetuin verder groeien.

Details project

  • Ingediend door: M. Weyenberg
  • Thema: vergroenen van parken en straten
  • Wijk: Maastricht Noord-West

Waar in Maastricht vindt het idee plaats?

Kaartgegevens als tekst

  • Naast Buurtcentrum De Romein in Pottenberg

Projectbudget

€ 2.500,00

Doel van dit project

Samenhorigheid in de buurt vergroten.