Orleansplein

"Het hek van de dam"

Als onderdeel van het hoofdplan “New Orleans; Verbinding en Vergroening van het Orleansplein” willen we het bestaande verouderde hek rond het trapveldje hergebruiken door het enkele meters naar buiten te verplaatsen, waardoor het tussen de bestaande bomen en nieuw te planten struiken komt te staan. Het hierdoor grotere plein-gedeelte kan voor sport en spel en buurtactiviteiten dienst doen. Hierdoor wordt ontmoeten in de wijk gestimuleerd.

Details project

  • Ingediend door: R. Herben
  • Thema: nieuwe ontmoetingsplekken en/of –activiteiten in gebouwen of in de openbare ruimte
  • Wijk: Maastricht-West

Waar in Maastricht vindt het idee plaats?

Kaartgegevens als tekst
  • Brusselsepoort, Orleansplein

Doel van dit project

Het trapveldje wordt bruikbaarder voor meerdere doeleinden en groepen en beter opgenomen in de vergroening van het plein.