Lief en leedstraten

Om de stap naar de voordeur van je buren kleiner te maken, hebben we het project "Lief en leedstraten Maastricht" in het leven geroepen. Wij geloven dat iedere bewoner, zwart, wit, rijk, arm, jong, oud, gezond, gehandicapt of ziek, wethouder of wijkagent iets kan doen aan zijn of haar eigen leefomgeving. In een tijd waarin iedereen bezig is met zichzelf, is er behoefte naar mensen die omkijken naar elkaar. Wij faciliteren gangmakers die in hun eigen straat deze rol op zich nemen. 

Details project

  • Ingediend door: L. Slootmaekers
  • Thema: verbindende activiteiten (tegen eenzaamheid)
  • Wijk: Maastricht-Oost, Maastricht-West en Maastricht-Zuidoost. Op termijn door heel Maastricht

Waar in Maastricht vindt het idee plaats?

In De Heeg (tot nu toe de meeste straten), Nazareth, Mariaberg en Daalhof bestaat interesse in deelname. In principe is de insteek om op termijn het project door heel Maastricht uit te rollen.

Doel van dit project

Verbinding, sociale controle, tegengaan van eenzaamheid en zorgen dat dit continuiteit heeft.