Mobiele bordspellen­club

Wat wij willen is een stichting oprichten die als mobiele bordspellenclub zal gaan bestaan met als doel mensen uit de eenzaamheid te halen en te houden. Door een blijvende brug te bouwen tussen de buurtcentra en de buurtbewoners kunnen we dan steeds vaker met een gezelschapsspel en een hapje en/of drankje een hele hoop mensen een mooie middag en/of avond bezorgen. Het mobiele zit 'm in de aanschaf van rolkoffers met bordspellen. Initieel 3 rolkoffers met telkens 6 spellen, die rouleren tussen de diverse buurtcentra van Maastricht. Uitleg over de diverse bordspellen zal door vrijwilligers en/of leveranciers ook worden gegeven.

Details project

  • Ingediend door: G. Herben
  • Thema: verbindende activiteiten (tegen eenzaamheid)
  • Wijk: Maastricht-Noordoost

Waar in Maastricht vindt het idee plaats?

Kaartgegevens als tekst
  • Alle buurtcentra. Initieel in Centre Manjefiek Malberg.

Doel van dit project

Verbinding, activering, eenzaamheidsbestrijding, gezelligheid voor heel Maastricht waar iedereen laagdrempelig aan mee kan èn mag doen.
Tijdens een bordspelletje kun je doorgaans gezellig babbelen. Tussen de spellen door of bij een kleine pauze tijdens het spelen een drankje of hapje nuttigen waarmee je de sociaalmaatschappelijke samenhang van de Maastrichtenaren bevordert en handhaaft. Daarmee stimuleer je meteen participatie en het in gebruik nemen van nieuwe ontmoetingsplekken. Bij mooi (en niet te winderig) weer kan een bordspelletje gerust buiten gespeeld worden.

De mobiele bordspellenclub is maandelijks in een ander buurtcentrum actief en verbindt de Maastrichtenaren/Heuvellandbewoners met elkaar en dan in eerste instantie met bordspellen in privé-eigendom. Om bordspellen te kunnen aanschaffen en beheren is de genoemde stichting nodig die begint met drie rolkoffers - ieder voorzien van 6 gezelschapsspellen. Dit dient dan telkens ververst of uitbreidt waardoor uiteindelijk in heel Maastricht een roulatiesysteem ontstaat tussen de wijkcentra met telkens een ander goed gevuld rolkoffer.

Door meermaals bordspellen aan te schaffen en telkens daarbij een speciaal rolkoffer kunnen maandelijks bordspellenkoffers worden uitgewisseld tussen buurtcentra om mensen uit de eenzaamheid te halen en te houden.