Speeltuin Terra Sigillata

Natuur-ontdekplek Terra Sigillata

Dit project wil een natuurlijke speel- en ontdekplek voor jong en oud ontwikkelen die een verbinding vormt tussen de Buurttuin in Pottenberg en het Van de Vennepark (speelgedeelte met de stenen- en wilgentunnel).

Details project

  • Ingediend door: C. Rondags
  • Thema: nieuwe ontmoetingsplekken en/of –activiteiten in gebouwen of in de openbare ruimte
  • Wijk: Maastricht-West

Waar in Maastricht vindt het idee plaats?

Kaartgegevens als tekst

  • Pottenberg

Projectbudget

€ 11.250,00

Doel van dit project

Het ontwikkelen van een natuur-speelveld waar kinderen en ouders elkaar kunnen ontmoeten, en waar kinderen spelenderwijs kennis kunnen maken en deel kunnen nemen aan een avontuurlijke omgeving in het groen.

Ook is de bedoeling dat deze plek een zichtbare verbinding wordt tussen de Buurttuin nabij De Romein en de mooie groene zone in het Van de Vennepark.

Speeltuin Terra Sigillata
Speeltuin Terra Sigillata