Terra Sigillata

Natuur-ontdekplek Terra Sigillata

Het ontwikkelen van een natuurlijke speel- en ontdekplek voor jong en oud die een verbinding vormt tussen de Buurttuin in Pottenberg en het Van de Vennepark (speelgedeelte met de stenen en wilgentunnel)

Details project

  • Ingediend door: C. Rondags
  • Thema: nieuwe ontmoetingsplekken en/of –activiteiten in gebouwen of in de openbare ruimte
  • Wijk: Maastricht-West

Waar in Maastricht vindt het idee plaats?

Kaartgegevens als tekst
  • Pottenberg

Doel van dit project

Het ontwikkelen van een natuur-speelveld waar kinderen en ouders elkaar kunnen ontmoeten, en waar kinderen spelenderwijs kennis kunnen maken en deel kunnen nemen aan een avontuurlijke omgeving in het groen. Tevens wordt deze plek een zichtbare verbinding tussen de Buurttuin nabij De Romein en de mooie groene zone in het Van de Vennepark.