Serve the City

NOAH buddy project

Mensen helpen nieuwe vriendschappen te sluiten door mensen met dezelfde interesses - tuinieren, sport, koffie, wat dan ook - aan elkaar te koppelen en hen te laten beloven elkaar gedurende een periode van zes maanden ten minste eenmaal per twee weken te ontmoeten. Gedurende die tijd krijgen ze ondersteuning en coaching indien nodig.

Details project

  • Ingediend door: M.┬áLunders
  • Thema: verbindende activiteiten (tegen eenzaamheid)

Waar in Maastricht vindt het idee plaats?

Kaartgegevens als tekst
  • Kan overal in Maastricht plaatsvinden.

Doel van dit project

Door te focussen op een gedeelde interesse zijn de buddy's gelijkwaardig (in plaats van een relatie die enkel gebaseerd is op het feit dat de ene persoon de andere nodig heeft), wat een sterkere sociale band opbouwt die eenzaamheid vermindert en de levenskwaliteit verhoogt. Het zou geweldig zijn als de buddy-paren ook samen iets voor de gemeenschap zouden doen om iets terug te geven aan de maatschappij. Hopelijk kunnen we tegen het einde van 2023, 100 nieuwe buddies koppelen.