Fiets chaos op het Orleansplein

Posifiets op het Orleansplein

In het kader van de vernieuwing van het Orleansplein moeten er dubbel zoveel fietsparkeerplaatsen (van 80 naar 160) aan Noord- en Zuidzijde van het plein komen om het plein zelf voor andere activiteiten te kunnen gebruiken. Door het creëren van groene "fiets-parkeer-koffers" zal het plein er veel netter uitzien waardoor het veel aantrekkelijker wordt om elkaar te ontmoeten.

Details project

  • Ingediend door: R. Herben
  • Thema: vergroenen van parken en straten
  • Wijk: Maastricht-West

Waar in Maastricht vindt het idee plaats?

Kaartgegevens als tekst
  • Brusselsepoort, Orleansplein

Doel van dit project

Door de grote aantallen wild geparkeerde fietsen gestructureerd aan de Noord- en Zuidzijde van het plein te concentreren kan het plein voor vergroening en verbinding gebruikt worden.

Fotografie: ©Gerard Heemels/DutchCoverMedia