Sporttoestel

Sweat, meet and greet

In de omgeving van het Orleansplein wonen veel studenten en andere jongvolwassenen. Dit project wil een uitdagend sporttoestel in de buurt plaatsen zodat deze inwoners kunnen sporten en recreëren in eigen buurt. Ook ontmoeten ze zo andere buurtbewoners.

Details project

  • Ingediend door: J.Vegter
  • Thema: nieuwe ontmoetingsplekken en/of –activiteiten in gebouwen of in de openbare ruimte
  • Wijk: Maastricht-West

Waar in Maastricht vindt het idee plaats?

Kaartgegevens als tekst

  • Orleansplein

Projectbudget

€ 19.500,00

Doel van dit project

Het doel van dit project is om de verschillende (bewoners)groepen rond het Orleansplein nader tot elkaar te brengen. Als mensen elkaar meer aanspreken en helpen met alledaagse dingen, ontstaat er meer verbinding in de wijk.