Trio BBQ

Om de onderlinge verhoudingen beter te laten verlopen willen we een BBQ organiseren voor de bewoners van Sphinxtuin, Les Mouleurs en Parkwoningen. Vandaar de naam Trio BBQ. Voor de kinderen wordt ook een programma verzorgd.

Details project

  • Ingediend door: M. Bronckers 
  • Thema: iedereen doet mee/stimuleren participatie
  • Wijk: Maastricht-Centrum

Waar in Maastricht vindt het idee plaats?

In de gemeenschappelijke tuin van de wijken Sphinxtuin, Les Mouleurs en Parkwoningen.

Doel van dit project

Meer verbondenheid tussen de bewoners van drie gebouwen op één terrein.