Veiligere omgeving voor de kinderen en ouderen

In Trichterveld wonen veel jongeren kinderen. Om mensen zich ervan bewust te maken dat het een kindvriendelijke buurt is, willen we de weggebruikers erop attenderen om snelheid te minderen en aan te passen. Ook willen we dat meer rekening gehouden wordt met voetgangers en oudere mensen die daar wonen.

Details project

  • Ingediend door: F. J.┬áJansen
  • Thema: iedereen doet mee/stimuleren participatie
  • Wijk: Maastricht-West

Waar in Maastricht vindt het idee plaats?

Kaartgegevens als tekst
  • Trichterveld

Doel van dit project

Door het maken van waarschuwingsborden en signaleringen willen we de buurt verkeersveiliger maken. Hierin kan iedereen participeren en zorgen voor een rustige buurt.