Verbinden van mens met natuur

Jeugd terug de natuur in. In plaats van digitalisering. We willen de creativiteit van mensen stimuleren. Wij ontwikkelen een mixtuin waarin dier en mens een eigen keus hebben.

Details project

  • Ingediend door: V. Smeets
  • Thema: nieuwe ontmoetingsplekken en/of –activiteiten in gebouwen of in de openbare ruimte
  • Wijk: Maastricht-Oost

Waar in Maastricht vindt het idee plaats?

Amby.

Doel van dit project

We stellen vast dat het werken met roofvogels een belangrijke bijdrage levert in onze doelstelling om mensen in hun kracht te zetten. We zijn er trots op dat we ondanks de pandemie (corona), mensen hebben kunnen helpen.

https://stichtinglevensverloop.nl/