Zoek de spanning!

Omdat er in De Heeg nagenoeg niets te doen is voor kinderen wil stichting 't Heegeneerke een dropping organiseren voor kinderen van 4-13 jaar. 12 vrijwilligers helpen bij de organisatie.

Details project

  • Ingediend door: R. Claessen
  • Thema: iedereen doet mee/stimuleren participatie
  • Wijk: Maastricht-Zuid

Waar in Maastricht vindt het idee plaats?

Kaartgegevens als tekst

  • De Heeg is het vertrekpunt. De dropping vindt zelf in de omgeving van Maastricht plaats.

Projectbudget

€ 550,00

Doel van dit project

Dat er meer aandacht is voor kinderen.