20 augustus 2020 - Nieuws

Burgerbegroting enquête vervolg

We horen graag hoe jij denkt over het vervolg van de burgerbegroting.

Laat via deze enquête weten hoe jij vindt dat we de burgerbegroting verder invulling moeten geven. Je hebt tot en met zondag 30 augustus de mogelijkheid om je mening te geven.

Vul de enquête in

Wat wordt er met de antwoorden gedaan?

De reacties gebruiken het college en de gemeenteraad in september om te besluiten hoe we verder gaan met de burgerbegroting. De resultaten van de enquête en het uiteindelijke besluit delen we via onze welbekende communicatiekanalen.