Projecten

Bekijk op deze pagina alle projecten van Burgerbegroting Maastricht.

Dien je project in

Het indienen van jouw idee gaat heel makkelijk. Registreer je en dien jouw idee in! 

Criteria projecten

Na de deadline toetst onze projectorganisatie de projecten op haalbaarheid. In samenspraak met de indieners kan een project bijgestuurd worden (inhoudelijk, budget, thema, samenwerking) of alsnog nog worden ingetrokken. Dat gebeurt op basis van ervaringen en de doelstelling van de Burgerbegroting. Deze criteria dienen als basis:

 1. Het project moet kunnen worden uitgevoerd binnen de tijdspanne van 1 jaar.
 2. Het project moet vallen binnen de bevoegdheden van de Gemeente Maastricht.
 3. Het project moet vallen binnen 1 van de 5 thema’s zoals gekozen door de deelnemers tijdens ronde 1 van de burgerbegroting.
 4. Het project moet kunnen worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget zoals toegewezen in ronde 2 van de burgerbegroting.
 5. Het project moet plaatsvinden binnen de Gemeente Maastricht.
 6. Het project moet de inwoners van Maastricht ten goede komen.
 7. Het project moet passen binnen het gemeentelijk beleid. Indien dit niet geheel daar binnen past beslist het college of het project naar ronde 4 van de burgerbegroting kan gaan.
 8. Via de burgerbegroting ondersteunt de Gemeente Maastricht geen levensbeschouwelijke evenementen, commerciële activiteiten, activiteiten met een politiek doeleinde en fondsenwerving.
 9. Projecten kunnen uitgevoerd worden door de Gemeente Maastricht of door een natuurlijk persoon, vereniging of stichting. 
 10. Als een project niet door de Gemeente Maastricht wordt uitgevoerd dan wordt er een samenwerkingsverband aangegaan of overeenkomst opgesteld tussen de indiener van het project en de Gemeente Maastricht.
 11. De toegekende middelen mogen alleen gebruikt worden voor de uitvoering van het project.
 12. Alle gemaakte kosten voor het project moeten kunnen worden aangetoond door bewijsstukken.
 13. Onderhoudskosten van investeringen dienen mee begroot te worden in overleg met de Gemeente Maastricht.
 14. Uitbetaling gebeurt in schijven aan de hand van mijlpalen/resultaten die worden bepaald in het samenwerkingsverband.
 15. In een samenwerkingsverband kan de Gemeente Maastricht bijkomende voorwaarden opleggen aan de indiener/uitvoerder van het project.

Voorwaarde is dat elk project duidelijk is omgeschreven met een haalbaar doel en transparant budget. Dat is de enige manier waarop het opgenomen kan worden in de stemming tijdens de feestelijke afsluiter.