Projecten

Bekijk op deze pagina alle projecten van Burgerbegroting Maastricht.

Dien je project in

Het indienen van jouw idee gaat heel makkelijk. Projecten indienen is mogelijk in ronde 3. Om alle ideeën een kans te geven,  moet je eerst deelnemen aan ronde 1: thema's kiezen. 

 • Voor het indienen van een project dien je rekening te houden met de volgende spelregels.

  Wat is Burgerbegroting Maastricht?

  Met Burgerbegroting Maastricht bepaal jij wat er moet gebeuren met 300.000 euro overheidsgeld. Wij geloven dat inwoners weten wat er speelt in de stad en samen tot goede ideeën komen. Laten we elkaar inspireren.

  Waarom is er een reglement?

  Zodat alle inwoners weten hoe het kiezen van thema’s, het verdelen van geld of het kiezen van projecten in zijn werk gaat. Door vooraf spelregels op papier te zetten, is duidelijk hoe het proces van de burgerbegroting verloopt.

  Definities en begrippen

  Moeilijke woorden makkelijk uitgelegd.

  • Consensus: betekent overeenstemming. Bij de burgerbegroting draait het erom dat jij, samen met andere inwoners in gesprek gaat en het eens wordt met elkaar. Bijvoorbeeld over jullie favoriete thema’s.
  • Initiatiefnemer: mensen zoals jij en ik, of een organisatie kunnen een project of idee indienen. Het maakt niet uit hoe oud je bent of waar je woont. Als je maar een tof idee hebt voor de stad Maastricht, dat past binnen de thema’s die gekozen worden.
  • Middelen: geld. Gemeente Maastricht stelt samen met Provincie Limburg een bedrag van 300.000 euro beschikbaar voor projecten van de burgerbegroting. Dit bedrag verdeel jij samen met inwoners over 5 thema’s. Het geld wordt helemaal gebruikt voor uitvoering van de projecten.
  • Bijeenkomsten: de events die wij (fysiek) in een buurthuis of andere plek in Maastricht organiseren. Soms vinden events digitaal plaats.
  • Burgerbegrotingthema’s: dit is de themalijst van de burgerbegroting. In deze themalijst staan meer dan 50 verschillende thema’s. Deze thema’s komen voort uit de Omgevingsvisie 2040 van de Gemeente Maastricht.

  Hoe werkt een burgerbegroting?

  Een burgerbegroting is verdeeld in verschillende rondes. In elke ronde gebeurt wat anders.

  Algemeen

  • Er is 300.000 euro beschikbaar. Dit geld is bedoeld om projecten van de burgerbegroting uit te voeren.
  • De rondes van de burgerbegroting duren bij elkaar één jaar.
  • Projecten moeten worde uitgevoerd voor het einde van 2022.
  • Iedereen mag deelnemen aan de events van de burgerbegroting.

  Thema’s bepalen in ronde 1

  In september worden thema’s gekozen. Op basis van een themalijst kies jij samen met andere inwoners van Maastricht jullie meest favoriete thema’s. De vijf meest gekozen thema’s gaan door naar de volgende ronde.

  Tijdens ronde 1 word je in verschillende groepen opgedeeld. Alle uitslagen van de verschillende groepen worden bij elkaar opgeteld. Aan het einde van het laatste event van ronde 1, worden de vijf meest gekozen thema’s bekend gemaakt en op onze website gezet.

  Het verdelen van 300.000 euro over de thema’s in ronde 2

  In ronde 2 verdeel je samen met andere inwoners 300.000 euro over de vijf meest gekozen thema’s. Je doet dat niet alleen, maar echt samen. Je praat met elkaar over welke thema’s jullie het belangrijkst vinden. Je wordt tijdens ronde 2 in verschillende groepen opgedeeld. Alle uitslagen van de verschillende groepen worden bij elkaar opgeteld. Aan het einde van het laatste event van ronde 2, wordt bekend gemaakt hoeveel geld er naar elk thema gaat.

  Indienen van projecten in ronde 3

  In ronde 3 kunnen projecten worden ingediend. Dit kan via de website van de burgerbegroting. Team Burgerbegroting helpt je graag. Als je niet weet hoe je projecten moet indienen of waar het allemaal aan moet voldoen, kun je contact opnemen.

  In ronde 3 kunnen in een bepaalde periode, projecten worden ingediend. Na afloop van deze periode wordt er door collega’s van de gemeente gekeken naar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een project.

  Waar moeten projecten aan voldoen?

  • Ingediende projecten moeten binnen één van de vijf gekozen thema’s passen.
  • Ingediende projecten moeten voor de inwoners van Maastricht zijn.
  • Ingediende projecten dienen te vallen binnen de bevoegdheden van de Gemeente Maastricht.
  • Ingediende projecten moeten plaatsvinden binnen de Gemeente Maastricht.
  • Ingediende projecten mogen niet over (politiek of religieus) extremistische zaken gaan.
  • Ook is het niet de bedoeling dat projecten gericht zijn op het inzamelen van geld.
  • Ingediende projecten moeten voor het einde van 2022 zijn uitgevoerd.
  • Projecten kunnen worden ingediend door (een groep) mensen of organisaties.
  • Ingediende projecten bevatten een beschrijving hoe het project bijdraagt aan een van de vijf thema’s, een planning en een begroting. Daarin staat dus hoelang het project duurt en hoeveel geld het gaat kosten. Bij het opschrijven kan de gemeente je helpen.

  Stemmen in ronde 4

  • In ronde 4 kies jij samen met andere inwoners welke projecten worden uitgevoerd.
  • Het stemmen op projecten gebeurt tijdens een feestelijk event.
  • De projecten met de meeste stemmen worden uitgevoerd.
  • Een project met minder stemmen kan voorrang krijgen boven een project met meer stemmen als het eerstgenoemde project, in tegenstelling tot het project dat meer stemmen kreeg, nog gefinancierd kan worden uit een restant binnen het themabudget.
  • Aan het einde van het event worden de gekozen projecten bekend gemaakt en gezet op de website van de burgerbegroting.

  De uitvoering

  • Als je hulp nodig hebt bij het uitvoeren van een project, kan je de gemeente vragen om je te helpen.
  • Je hoeft een project dat je zelf indient, niet zelf uit te voeren. Dat mag wel.
  • Voer je een project zelf uit? Dan gaat de gemeente een samenwerking met jou aan.
  • Als je voor de uitvoering van je project een subsidie krijgt, geldt de Algemene Subsidieverordening 2020 Maastricht.
  • De subsidie wordt dan uitgekeerd aan de hand van samen bepaalde mijlpalen/resultaten.
  • Als jij zelf een project gaat uitvoeren, dan houd je onze projectleider goed op te hoogte over hoe het gaat. Ook als je ergens tegenaan loopt of als het niet helemaal goed gaat.
  • Andere regels of afspraken leggen we netjes vast, zodat daar geen gedoe over ontstaat.

  Verantwoording

  • Als geld dat aan een project is gegeven, niet volgens de regels is uitgevoerd, mag de gemeente dat terugvragen.
  • De projectleider van de burgerbegroting houdt de gemeenteraad en inwoners regelmatig op de hoogte over projecten.

  Vanaf wanneer geldt dit reglement

  Dit reglement is geldig vanaf 1 juli 2021.

  Uitzondering

  De burgerbegroting is een experiment. Daarom kunnen we niet alles vooraf voorzien en vastleggen in spelregels. Als het nodig is voor de uitvoering van de burgerbegroting, kunnen we bij uitzondering afwijken van een of meerdere regels.

  Kijk voor meer informatie over  de werkwijze, de projectcriteria en de stemprocedure in het document: "Algemeen Reglement Burgerbegroting Maastricht 2021".