Maastricht

Projecten indienen

In ronde 3 kan iedereen projecten indienen. Heb jij een goed idee voor de stad of een wijk? Laat dan zeker van je horen.

Weer van start

Op dit moment kun je nog geen project of idee voor de Burgerbegroting 2023-2024 indienen. Zodra dit wel kan, vind je het formulier op deze pagina. Nu vind je hier de algemeen reglementen terug.  

Algemeen reglement 2021

Dit reglement geldt voor alle projecten die in 2022 gekozen zijn en in 2023 uitgevoerd worden. Je kunt het reglement hier lezen.

Algemeen Reglement 2023

Dit reglement geldt voor de Burgerbegroting 2023-2024 en alle projecten die hieruit voortkomen. Je kunt het reglement hier lezen.