Maastricht

Projecten indienen

In ronde 3 kan iedereen projecten indienen. Heb jij een goed idee voor de stad of een wijk? Laat dan zeker van je horen.

Vertel ons over jouw idee

Tijdens de derde ronde van Burgerbegroting Maastricht kan je je eigen project of idee indienen. Zo maken we samen Maastricht een stukje mooier. Uiteraard bieden we je de hulp en ondersteuning die je nodig hebt om je idee of project te laten slagen. 

Na ronde 1 (het kiezen van thema's) en ronde 2 (het verdelen van geld) kunnen projecten worden ingediend.

Criteria projecten

  1. Ingediende projecten moeten voldoen aan één van de vijf gekozen burgerbegrotingthema’s.
  2. Ingediende projecten dienen ten goede te komen aan de inwoners van de Gemeente Maastricht.
  3. Ingediende projecten dienen te vallen binnen de bevoegdheden van de Gemeente Maastricht.
  4. Ingediende projecten moeten plaatsvinden binnen de Gemeente Maastricht.
  5. Ingediende projecten met een uitgesproken religieus, politiek of commercieel karakter, evenals projecten die fondsenwerving als doel hebben, zijn uitgesloten.
  6. Ingediende projecten dienen voor het einde van volgend jaar te zijn uitgevoerd gerekend vanaf het moment waarop de vaststelling van de uitslag, zoals bedoeld in artikel 7, bekend gemaakt is.
  7. Projecten kunnen worden ingediend door initiatiefnemers zijnde natuurlijke personen, of rechtspersonen.
  8. Ingediende projecten bevatten minimaal een beschrijving hoe het initiatief bijdraagt aan een van de vijf burgerbegrotingthema’s, een tijdsfasering en een begroting.
  9. Projectbegrotingen mogen niet meer bedragen dan het maximale bedrag dat voor een burgerbegrotingthema beschikbaar is, conform het bepaalde in artikel 4 lid 4. Hierbij dient rekening te worden gehouden met gebruikelijke onderhoudskosten.
  10. Ingediende projecten die niet voldoen aan het gestelde in artikel 6 worden buiten behandeling gelaten.

Voor het indienen van een project dien je rekening te houden met de volgende criteria. Kijk voor meer informatie over  de werkwijze, de projectcriteria en de stemprocedure in het document: "Algemeen Reglement Burgerbegroting Maastricht 2021".

Algemeen Reglement Burgerbegroting Maastricht 2021

Spelregels Burgerbegroting Maastricht 2021 in begrijpelijke taal