Burgerbegroting Banner website

Projecten indienen

Tussen 18 juni en 18 juli kon je jouw projectvoorstel online indienen via deze pagina. 

De indienperiode is voorbij. We ontvingen 199 projectvoorstellen. Komende tijd worden alle projectvoorstellen stuk voor stuk bekeken. Als er informatie mist of we hebben nog vragen, dan nemen we contact op met de initiatiefnemer. In overleg kunnen we beslissen om het project bij te sturen, het budget aan te passen, een samenwerking tussen projecten te stimuleren of het project af te wijzen.  Deze afwegingen zijn gebaseerd op het Algemeen Reglement Burgerbegroting Maastricht 2023-2024.

Heb je géén e-mailbevestiging ontvangen na het indienen van je projectvoorstel? Ook niet in je spam? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via burgerbegroting [at] maastricht.nl (burgerbegroting[at]maastricht[dot]nl) of 043-350 4747.
We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Als de projecten compleet zijn, publiceren we deze op de website. Dit betekent nog niet dat alle projectvoorstellen doorgaan naar ronde 4 (projecten kiezen). Het college van burgemeester & wethouders beslist in november definitief welke projecten passen binnen de projectcriteria. Deze criteria staan in artikel 6 van het Algemeen Reglement.

Uiterlijk dinsdag 28 november 2023 hoor je of jouw projectvoorstel doorgaat naar ronde 4. Tijdens een feestelijk slotevent in december stemmen inwoners over alle projecten die meedoen in ronde 4. Daarna is duidelijk welke projecten in 2024 uitgevoerd gaan worden.

Thema's en budgetten 2023-2024

In april 2023 zijn 10 thema’s gekozen die deze editie centraal staan. Per thema is een deel van het totale budget (750.000 euro) beschikbaar.

Dit zijn de 10 gekozen thema’s met bijbehorend budget:

  • Activiteiten voor verbinden en ontmoeten in de buurt: € 138.750
  • Vergroenen van parken en straten: € 136.071
  • Zorg voor elkaar: € 35.357
  • Toekomstbestendig verenigingsleven: € 76.071
  • Aantrekkelijke straten en pleinen: € 92.143
  • Kunst en cultuur op straat en pleinen: € 87.857 
  • Sport- en speelplekken in eigen buurt: € 92.143 
  • Ondersteuning buurtcultuurplekken, broedplaatsen, ateliers: € 25.714
  • Iedereen doet mee: € 34.821
  • Stadslandbouw en volkstuinieren: € 31.071

Benieuwd hoeveel projecten per thema zijn ingediend? Je leest het in dit nieuwsbericht.