Burgerbegroting Banner website

Projecten indienen

Tussen 18 juni en 18 juli 2023 kon je jouw projectvoorstel online indienen via deze pagina. 

We ontvingen 199 projectvoorstellen. Alle projectvoorstellen werden stuk voor stuk bekeken en beoordeeld. Dinsdag 28 november 2023 nam het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit. Lees de uitkomst daarvan.