Maastricht

Projecten indienen

In ronde 3 kan iedereen projecten indienen. Heb jij een goed idee voor de stad of een wijk? Laat dan zeker van je horen.

Vertel ons jouw idee

Van 22 april t/m 6 juni kan je ideeën of projecten indienen voor de Maastrichtse Burgerbegroting. Aarzel niet om je idee in te dienen, ook al is het nog geen volledig uitgewerkt project. We nemen dan contact met je op om er samen een echt projectvoorstel van te maken.

Persoonlijke gegevens

Vul jouw voor- en achternaam in
Vul jouw woonadres in
Vul jouw postcode in
Vul jouw woonplaats in
Vul jouw telefoonnummer in
Namens stichting ingediend?

Wordt het idee ingediend namens een stichting?

Vul de naam van de stichting in
Vul het KvK-nummer in van de stichting
Beschrijf jouw rol/functie binnen de stichting

Het idee

Wat is de naam van je project of idee?

Zorg voor een catchy naam

Vertel in 3 zinnen wat je precies wil doen

Deze tekst komt in het festivalboekje van de Burgerbegroting

Gekozen burgerbegrotingsthema

Onder welk van de 5 burgerbegrotingsthema’s valt het idee?

Valt je project onder meerdere thema’s? Kies dan het belangrijkste thema

€ 80.000
€ 60.000
€ 38.000
€ 30.000
€ 92.000

Wat wil je bereiken met het idee?

Bijvoorbeeld: verbinding, duurzaamheid

Waar in Maastricht vindt het idee plaats?

Op welke manier komt het idee ten goede aan de inwoners van Maastricht?

Maximaal 5 bestanden.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, bmp, rtf, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx.
Upload een of meerdere foto's bij jouw idee
Maximaal 5 bestanden.
5 MB limiet.
Toegestane types: doc, docx, pdf, ppt, pptx, odf, xls, xlsx, txt, rtf.
Upload een of meerdere documenten bij jouw idee (optioneel) 

Samenwerking

Samenwerking

Werk je samen met inwoners of organisatie(s) aan het idee?

Met wie of welke organisatie(s) werk je aan het idee?

Zelf het idee uitvoeren?

Wil je het idee zelf uitvoeren?

Geef aan wie het idee kan uitvoeren


Begroting en kosten

Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?

Investeringen zijn duurzame goederen, zoals de aankoop van computers, meubels, tuinhuis

Onderhoudskosten?

Verwacht je onderhoudskosten voor het idee?

Geef een schatting van de onderhoudskosten per maand of jaar

Hoeveel werkbudget denk je nodig te hebben?

Bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Personeelsbudget nodig?

Denk je personeelsbudget nodig te hebben? 

Hoeveel personeelsbudget denk je nodig te hebben?


Planning

Idee uitvoerbaar in 1 jaar?

Kan het idee worden uitgevoerd in 1 jaar (2022-2023)?

Geef aan in welk tijdsbestek het idee uitgevoerd kan worden 

Hoe ziet de planning van het idee eruit?

Welke stappen moeten genomen worden om dit idee te realiseren?

Algemeen Reglement Burgerbegroting Maastricht 2021