De stemming is afgelopen

Tijdens ronde 4 is bepaald welke projecten komend jaar worden uitgevoerd. 300.000 euro is verdeeld over 38 projecten. De gekozen projecten richten zich op het verder vergroenen van de stad en op het stimuleren van verbinding, ontmoeting en participatie in de wijken.

Projecten bekijken

Burger begroting Maastricht