16 november 2023 - Nieuws

Slotevents op 16 en 17 december

Op 16 en 17 december 2023 houden we de 2 slotevents van Burgerbegroting bij het VISTA college. Inwoners kiezen dan welke indieners hun project mogen uitvoeren in 2024. Iedereen is welkom om mee te doen. De slotevents volgen na een beslissing van het college van burgemeester en wethouders op 28 november. 

Slotevent Burgerbegroting 2022 1

Uitvoerbare projecten

Op 28 november beslist het college van burgemeester en wethouders definitief welke projecten voldoen aan de projectcriteria. Daarna is duidelijk op welke thema’s gestemd moet worden. De uitvoerbare projecten zetten we op de website. Indieners krijgen een e-mail met de beslissing over hun project en verdere informatie.

2 slotevents

We houden 2 slotevents in het VISTA college (tijden onder voorbehoud):

  • Zaterdag 16 december: van 10.30 tot 16.30 uur
  • Zondag 17 december: van 11.00 tot 16.00 uur

Op deze dagen kan iedereen stemmen op de projecten. In december delen we informatie over de thema’s waarop we stemmen tijdens de slotevents en hoe je je kunt aanmelden. 

Achtergrond

In april kozen inwoners de 10 thema's voor deze Burgerbegroting, met een totaalbudget van 750.000 euro. Inwoners hebben dit geld verdeeld over de 10 thema’s.

Tussen 18 juni en 18 juli hebben we 199 projectvoorstellen ontvangen. De gemeente heeft alle voorstellen beoordeeld op uitvoerbaarheid. De indieners hebben het advies van de gemeente over hun project al ontvangen.

Slotevent Burgerbegroting 2022 2