20 augustus 2020 - Nieuws

Vooraankondiging: burgerbegroting enquête

De zomerperiode loopt ten einde. Dat betekent dat we volop bezig zijn met het nadenken over het opnieuw opstarten van de burgerbegroting, binnen alle regels en beperkingen. 

De essentie van de burgerbegroting is samen in gesprek gaan en beslissingen nemen, maar hoe pakken we dit aan in deze tijd? Gaan we verder in de vorm van kleine bijeenkomsten of meer online? Starten we dit najaar, of verschuiven we de burgerbegroting naar volgend jaar?

Jouw mening telt!

De burgerbegroting bestaat niet zonder de deelname van jou: inwoner van Maastricht. Daarom willen we graag weten hoe jij denkt over de voortgang van de burgerbegroting. Ben je van plan om deel te nemen aan de burgerbegroting en heb jij nog suggesties of tips voor ons? We horen het graag.

Enquête invullen

Vanaf maandag 24 augustus tot en met zondag 30 augustus delen we via onze website, nieuwsbrief en social media de enquête met 4 korte vragen.

Wat gebeurt er met de reacties?

Het college en de gemeenteraad gebruiken de reacties in september om te besluiten hoe we verder gaan met de burgerbegroting. De resultaten van de enquête en het uiteindelijke besluit delen we via onze welbekende communicatiekanalen.