Thema's en budgetten

In 2024 kun je projecten indienen binnen 4 thema’s. Per thema is een deel van het totale budget – €798.452 euro – beschikbaar.  Een overzicht:

Kunst, cultuur en verenigingsleven in de buurt: € 185.000

Kunst en cultuur. Dit zijn brede begrippen en het kan van alles betekenen. Van dans, schilderkunst, film, muziek, theater en literatuur tot en met fotografie, beeldhouwen, architectuur en geschiedenis. Veel inwoners zijn hier al mee bezig. Alleen of in een vereniging. Dat moedigen wij graag aan! Kunst en cultuur prikkelt je geest, laat je anders kijken en geeft je een goed gevoel.

Vertel jij ons hoe jouw idee mee kan helpen aan een cultureel bruisend Maastricht?      

Mensen in beweging aan tafels
mensen aan een tafel

Samen sterker: € 230.000

Goed met anderen omgaan is belangrijk in ons leven. Hoe mooi is het wanneer je iets voor iemand anders kunt betekenen. Als je voor elkaar kunt zorgen en elkaar kunt helpen als het nodig is. Door samen te werken en naar elkaar te luisteren. Door elkaars verschillen te accepteren en waarderen. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van activiteiten om mensen uit een wijk bij elkaar te brengen. Zodat ze niet meer alleen zijn. Of het geven van fietslessen aan kinderen en vluchtelingen.  

Welke ideeën heb jij voor een samenleving waarin iedereen meetelt en van waarde is?

Vergroenen van de buurt: € 280.000

Een groene omgeving is goed voor je gezondheid en zorgt voor minder hitte- en wateroverlast. Om een buurt groener te maken kunnen er bijvoorbeeld natuur-of kruidentuinen worden gemaakt, of geveltuintjes. Er kunnen bijenhotels worden geplaatst, of extra bomen. Misschien kunnen er planten of bloemen komen bij parkeervakken. 

Hoe wil jij Maastricht groener maken en zo meehelpen aan het geluk en de gezondheid van mens en dier?

een grijze brug met 4 pilaren over het water
een pad door een bos met spelende kinderen

Sporten en bewegen in de buurt: € 103.452

Iedereen moet kunnen bewegen. Sporten, buitenspelen en bewegen zijn belangrijk voor de gezondheid van jong en oud. Ook is het goed voor je sociale contacten. Denk niet alleen aan speeltuintjes voor de allerkleinsten. Maar ook aan sportieve activiteiten voor jongeren. Of een actieve spellenmiddag voor alle leeftijden. 

Hoe krijg jij jouw buurt in beweging?

Van 10 naar 4 thema’s  

In 2023 waren er 10 thema’s voor de projecten. Omdat tussen deze thema’s overlap zat, was soms onduidelijk binnen welk thema een project het beste paste. Daarom zijn enkele thema’s samengevoegd. 

Het thema ‘Kunst, cultuur en verenigingsleven in de buurt’ is een samenvoeging van: 
  • Kunst en cultuur op straat en pleinen;
  • Toekomstbestendig verenigingsleven; 
  • Ondersteuning buurtcultuurplekken, broedplaatsen en ateliers. 
Het thema ‘Samen sterker’ is een samenvoeging van:
  • Activiteiten voor verbinden en ontmoeten in de buurt;
  • Iedereen doet mee; 
  • Zorg voor elkaar. 
Het thema ‘Vergroenen van de buurt’ is een samenvoeging van: 
  • Stadslandbouw en volkstuinieren; 
  • Aantrekkelijke straten en pleinen; 
  • Vergroenen van parken en straten. 
Het thema ‘Sporten en bewegen in de buurt’ is hetzelfde als:
  • Sport- en speelplekken in eigen buurt.