Maastricht

Over ons

Meer weten over Burgerbegroting Maastricht? Alle informatie vind je op deze pagina.

Bepaal mee wat prioriteit krijgt

Bij de Burgerbegroting beslis jij samen met andere inwoners waar een bepaald bedrag aan overheidsgeld naartoe gaat. Voor de tweede editie die in 2023 begint, stelt gemeente Maastricht 750.000 euro beschikbaar. Zo kun je meebepalen wat de prioriteiten zijn en welke plannen gerealiseerd worden. Je kunt zelf projecten indienen en uitvoeren of vragen aan de gemeente om een plan te realiseren.

4 verschillende rondes

De burgerbegroting bestaat uit 4 rondes. In die verschillende rondes gaat er veel gebeuren. Denk aan thema’s kiezen, geld verdelen, projecten indienen en uiteindelijk het kiezen van projecten.

 • Ronde 1: deelnemers kiezen tien thema’s uit de themalijst die zij belangrijk vinden.
 • Ronde 2: deelnemers verdelen het bedrag over de gekozen thema’s.
 • Ronde 3: iedereen kan projecten indienen. Bijvoorbeeld speeltoestellen in de buurten, pop-up parkjes of een buurttaxi.
 • Ronde 4: deelnemers kiezen tijdens een feestelijke afsluiter welke projecten worden uitgevoerd.

Thema's 2023-2024

Uit een lijst met 26 thema’s kozen deelnemers tijdens ronde 1 hun 10 favoriete thema’s. In ronde 2 werd bepaald hoe het geld verdeeld zal worden.

 • Activiteiten voor verbinden en ontmoeten in de buurt: € 138.750
 • Vergroenen van parken en straten: € 136.071
 • Zorg voor elkaar: € 35.357
 • Toekomstbestendig verenigingsleven: € 76.071
 • Aantrekkelijke straten en pleinen: € 92.143
 • Kunst en cultuur op straat en pleinen: € 87.857 
 • Sport- en speelplekken in eigen buurt: € 92.143 
 • Ondersteuning buurtcultuurplekken, broedplaatsen, ateliers: € 25.714
 • Iedereen doet mee: € 34.821
 • Stadslandbouw en volkstuinieren: € 31.071