26 juli 2023 - Nieuws

199 projecten ingediend voor Maastrichtse burgerbegroting 2023-2024

Tussen 18 juni en 18 juli konden inwoners hun projectidee voor Maastricht insturen. In totaal ontvingen we 199 projectvoorstellen voor burgerbegroting 2023-2024!

Aantrekkelijke straten en pleinen 20
Activiteiten voor verbinden en ontmoeten in de buurt 61
Iedereen doet mee 13
Kunst en cultuur op straat en pleinen 20
Ondersteuning buurtcultuurplekken, broedplaatsen en ateliers 3
Sport- en speelplekken in eigen buurt 22
Stadslandbouw en volkstuinieren 7
Toekomstbestendig verenigingsleven 14
Vergroenen van parken en straten 31
Zorg voor elkaar 8

 

Tips en adviezen

Tijdens de indienperiode organiseerden we het event ‘Hoe schrijf je een projectvoorstel?’. Ongeveer 60 mensen kwamen naar het VISTA college voor tips, adviezen en een 1-op-1 gesprek met experts.

Hoe gaat het nu verder?

De komende tijd worden alle projectvoorstellen stuk voor stuk bekeken. Als er informatie mist of we hebben nog vragen, dan nemen we contact op met de initiatiefnemer. In overleg kunnen we beslissen om het project bij te sturen, het budget aan te passen, een samenwerking tussen projecten te stimuleren of het project af te wijzen.

Als de projecten compleet zijn, publiceren we deze op de website. Dit betekent nog niet dat alle projectvoorstellen doorgaan naar ronde 4 (projecten kiezen). Het college van burgemeester & wethouders beslist in november definitief welke projecten passen binnen de projectcriteria. Deze criteria staan in artikel 6 van het Algemeen Reglement.

Uiterlijk dinsdag 28 november 2023 hoor je of jouw projectvoorstel doorgaat naar ronde 4. Tijdens een feestelijk slotevent in december stemmen inwoners over alle projecten die meedoen in ronde 4. Daarna is duidelijk welke projecten in 2024 uitgevoerd gaan worden.

Wil je op de hoogte blijven? Dat kan via de website of Facebookpagina.