Waar staan we nu?

Waar staan we nu? En hoe ziet het proces van de burgerbegroting eruit? Dat leggen we uit op deze pagina. Zo ben je helemaal op de hoogte over wanneer een nieuwe ronde start en wat dan gaat gebeuren.

Vier verschillende rondes

De burgerbegroting bestaat uit vier rondes. In elke ronde worden belangrijke keuzes gemaakt. Jij bepaalt samen met andere inwoners over de besteding van het (opgehoogde) budget van 750.000 euro.

 • Ronde 1: thema’s kiezen - april 2023
 • Dit zijn de 10 gekozen thema’s:

  • Activiteiten voor verbinden en ontmoeten in de buurt
  • Vergroenen van parken en straten
  • Zorg voor elkaar
  • Toekomstbestendig verenigingsleven
  • Aantrekkelijke straten en pleinen
  • Kunst en cultuur op straat en pleinen
  • Sport- en speelplekken in eigen buurt
  • Ondersteuning buurtcultuurplekken, broedplaatsen, ateliers
  • Iedereen doet mee
  • Stadslandbouw en volkstuinieren
 • Ronde 2: geld verdelen - juni 2023
 • Ronde 3: projecten 18 juni t/m november
  • Projecten indienen via de website – 18 juni t/m 18 juli
  • Projecten uitwerken met initiatiefnemers en ambtenaren – 19 juni t/m 9 oktober
  • Projecten ambtelijk beoordelen op uitvoerbaarheid en haalbaarheid – 10 oktober t/m 3 november
  • College stelt de definitieve projectenlijst vast -  4 november t/m 28 november
 • Ronde 4: projecten kiezen tijdens feestelijk slotevent - december 2023