28 februari 2020 - Persbericht

Burgerbegroting Maastricht van start

We zijn voor de Burgerbegroting Maastricht op zoek naar jouw ideeën en plannen. De Maastrichtse burgerbegroting gaat van start!

Jij, inwoner van Maastricht bepaalt!

Eind maart start ronde 1 van Burgerbegroting Maastricht. Bij de burgerbegroting beslis jij als inwoner zelf over 300.000 euro overheidsgeld. Iedereen van Maastricht mag meedoen en dat kan in verschillende rondes. Tijdens ronde 1 kies jij samen met andere inwoners de belangrijkste thema’s voor jouw wijk en stad. Er is een lijst met ongeveer 50 thema’s opgesteld zoals verduurzaming, armoedebestrijding of buurtcentra. De meest gekozen thema’s gaan door naar ronde 2.

Onder grote belangstelling van buurtnetwerken en bewoners werd tijdens een masterclass op maandag 17 februari in stadskantoor Mosae Forum meer uitleg gegeven over de burgerbegroting, onder meer door landelijk expert Joop Hofman. De Burgerbegroting is officieel gestart!

Burgerbegroting Maastricht masterclass 2020

Thema's kiezen

De eerste ronde van de burgerbegroting start met vier bijeenkomsten, verdeeld over de stad.

  • Donderdag 26 maart 19:00-21:00 uur: MVV Businessclub stadion Geusselt, Geusseltweg 11
  • Maandag 30 maart 19:00-21:00 uur: De Klaekeburg, Gronsvelderweg 142
  • Zondag 5 april 14:00-16:00 uur: Athos Eet-Maakt-Doet, Athoslaan 12a
  • Woensdag 8 april 19:00-21:00: Centre Manjefiek Malberg, Malbergsingel 62

Jij kunt tijdens deze bijeenkomsten aangeven welke thema’s je belangrijk vindt. Meedoen? Schrijf je direct in voor een van deze bijeenkomsten. We ontmoeten je graag!

Doe mee aan ronde 1

Kies samen met andere inwoners uit de stad de 5 thema's

Op vier verschillende plekken op de stad komen we langs om samen te bepalen wat de thema's van dit jaar worden.

Ronde 2, 3 en 4

De meest gekozen thema’s gaan door naar ronde 2. Tijdens deze ronde (in mei) wordt 300.000 euro over de gekozen thema’s verdeeld. Daarna volgen ronde 3 en 4.

Tijdens ronde 3 (mei – juni) kan iedereen projecten indienen. Bijvoorbeeld speeltoestellen in de buurten, pop-up parkjes of een buurttaxi. De projecten moeten passen binnen de gekozen thema’s en het budget. Tijdens een feestelijke afsluiter (ronde 4, in september) beslis welke projecten geld krijgen en worden uitgevoerd.

Wethouder voor burgerparticipatie Vivianne Heijnen ziet uit naar de start van de burgerbegroting: “Ik ben heel blij met deze vorm van directe democratie. De burgerbegroting is niet van mij of van de gemeente, maar van de inwoners. Ik hoop dat veel Maastrichtenaren meedoen en samen bepalen wat goed is voor onze stad.”

Steun Provincie  

De Provincie Limburg ondersteunt Burgerbegroting Maastricht voor de helft, met 150.000 euro. Gedeputeerde Robert Housmans: “Wie weet er nu beter wat een buurt nodig heeft dan de mensen die er wonen en werken? Initiatieven van onderop juichen we vanuit het gouvernement van harte toe.”. Housmans hoopt ook dat andere gemeenten straks veel kunnen leren van deze pilot in de Limburgse hoofdstad.

Fotografie: Fabian Viester

Achtergrondinformatie Burgerbegroting Maastricht

Meer ruimte voor zelfsturing

De gemeente Maastricht heeft de ambitie uitgesproken dat burgers meer ruimte voor zelfsturing in de eigen leefomgeving krijgen en dat gemeenschapsvorming in de buurt verder gestimuleerd moet worden. Een instrument dat rondom deze thema’s wereldwijd zijn waarde heeft bewezen is de zogenaamde burgerbegroting.

De burgerbegroting is een nieuw experiment rondom burger- en overheidsparticipatie voor de stad Maastricht, welke een plek krijgt in het nieuwe en bredere plan van aanpak burger en overheidsparticipatie.

Coalitieakkoord Maastricht Onbegrensd en Ontspannen en Uitvoeringsprogramma

In het coalitieakkoord Maastricht onbegrensd en ontspannen staat al opgenomen dat er een experiment met een burgerbegroting in een aantal buurten wordt opgesteld. Hiermee krijgen inwoners rechtstreeks zeggenschap en verantwoordelijkheid over de inzet van budgetten voor de verbetering van de directe leefomgeving.

Bij de burgerbegroting is het de bedoeling dat inwoners zelf projecten aandragen en ook zelf beslissen welke projecten geld krijgen. Om richting te geven met zoveel mogelijk vrijheid is er een longlist met meer dan 50 punten opgesteld.