10 september 2020 - Persbericht

Verder uitstel burgerbegroting naar maart 2021

De burgerbegroting bestaat niet zonder deelname van inwoners. Daarom heeft team burgerbegroting gedurende de zomerperiode gepeild hoe we verder gaan. Zo is de gemeenteraad benaderd, maar zijn ook organisaties als Trajekt en Burgerbegroting Antwerpen benaderd om hun zienswijzen te delen. Daarnaast zijn de inwoners van Maastricht bevraagd door middel van een enquête.

Peiling eerdere enquête vervolg

Begin juni lieten we weten na te denken over hoe we de burgerbegroting - in deze tijd – vorm willen geven. We deelden eind augustus een enquête, om de meningen in de stad te peilen. De uitkomsten van deze enquête delen we zoals beloofd in dit artikel.

Resultaten van de enquête

Uit de enquête (meer dan 400 respondenten) blijkt dat 46% dit najaar zou willen starten met de events van de burgerbegroting. Een even groot deel geeft echter aan liever volgend jaar te starten of nog later als er geen coronamaatregelen meer gelden. Daarnaast neemt 72% het liefst deel aan de burgerbegroting in de vorm van kleine bijeenkomsten in de wijk en 32% online.

wanneer starten met de burgerbegroting
Wanneer moeten we starten met de burgerbegroting?
in contact komen met andere inwoners om plannen te bespreken
Hoe kom jij het liefst in contact met inwoners om plannen te bespreken?

Uitstel burgerbegroting maart 2021

De burgerbegroting is op de eerste plaats een vernieuwend instrument met als doel inwoners betrekken bij - en meer zeggenschap te geven over hun stad en wijk. Daarbij zijn inclusie, veiligheid en plezier sleutelwoorden. Op dit moment kunnen wij niet garanderen dat iedereen (volledig) veilig en met plezier kan (blijven) deelnemen aan de events van de burgerbegroting. Daarom hebben we besloten om de burgerbegroting uit te stellen naar maart 2021.

Verhaal actief uitdragen

Uit de enquête blijkt dat er behoefte is aan uitleg over wat de burgerbegroting inhoudt en wat er van inwoners verwacht wordt. Team Burgerbegroting gaat de periode tot aan maart 2021 gebruiken om ons verhaal uit te dragen en de stad op te zoeken. Dit kan digitaal of mogelijk in kleine groepjes, rekening houdend met de geldende richtlijnen. Vragen, ideeën of opmerkingen? Laat van je horen via burgerbegroting [at] maastricht.nl.

Lees de raadsinformatiebrief