21 december 2020 - Persbericht

Verder uitstel burgerbegroting naar september 2021

Eerder berichtten we jullie over uitstel van Burgerbegroting Maastricht naar maart 2021. Helaas heeft het coronavirus ons nog steeds in z’n greep. Daarbij werd maandag 14 december door het kabinet een harde lockdown afgekondigd en de periode daarna is ongewis. Dat maakt dat we met de eerste editie van de Maastrichtse burgerbegroting opnieuw voor een dilemma staan: starten in maart en binnen de dan geldende maatregelen er het beste ervan maken in vermoedelijk kleine bijeenkomsten of wellicht zelfs alleen digitaal? Of opnieuw uitstellen?

Afgewogen besluit

De afgelopen maanden is gewerkt aan een plan om in maart 2021 op aangepaste wijze van start te kunnen gaan met de events. Voorstel was kleinschalige fysieke events in combinatie met enkele kleinschalige digitale events.

Het motto van de burgerbegroting is: ontmoeten, kennismaken en samen besluiten nemen. Juist deze kernwaarden kunnen in maart onvoldoende tot hun recht komen. In de tussenliggende periode hebben we contact gehad met onder andere onze collega’s van Burgerbegroting Antwerpen, die dit bevestigen en aangeven dat fysieke ontmoetingen essentieel zijn voor een goed verloop van een burgerbegroting. Mede deze gesprekken hebben tot het afgewogen besluit geleid dat we de burgerbegroting nog eenmaal uitstellen.

Positief gestemd over start burgerbegroting

De start van het vaccinatieprogramma in het nieuwe jaar geeft vertrouwen dat we in de uitvoering van de burgerbegroting meer fysieke momenten met elkaar kunnen en mogen organiseren. En zo ook dicht bij de kernwaarden blijven.

We houden je zoals gewoonlijk op de hoogte via onze social media, website en nieuwsbrief. Heb je in de tussentijd vragen of wil je met ons in contact komen, dan zijn we bereikbaar via: burgerbegroting [at] maastricht.nl (burgerbegroting[at]maastricht[dot]nl).

Lees de raadsinformatiebrief